Sökning: "Sara Holmer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Holmer.

 1. 1. Ungdomsbrottslighet, en allvarlig fara? : En diskursanalys av hur unga lagöverträdare framställs i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sara Holmer; Niclas Öberg; [2020]
  Nyckelord :Youth crime; Criminal youth; Juvenile delinquency; Moral panic; Subculture theory; Critical discourse analysis; Ungdomsbrottslighet; Unga lagöverträdare; Unga brottslingar; Moralpanik; Subkulturteori; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottsligheten i Sverige är ett stort problem enligt svensk nyhetsmedia, och vi möts av nyhetsrapportering om att våldsbrott bland unga blir allt vanligare och att det sker att oftare. Narkotikamissbruk, vandalisering, misshandel och organiserad brottslighet är skenande hos unga lagöverträdare. LÄS MER

 2. 2. Bibliotek på lek och allvar : En kvalitativ studie av vuxnas användning av barnavdelningen Kanini

  Master-uppsats,

  Författare :Elin Holmer; [2018]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Malmö Stadsbibliotek; barnbibliotek; kvalitativ studie; användarstudie; vuxna användare; four space model.;

  Sammanfattning : In 2016 a new space for younger children opened at Malmö public library called Kanini. Kanini builds on a vision of the future library for children where flexibility, offers of new experiences and children’s participation will characterize the library space and activities. As some of the children are very young, a large group users are adults. LÄS MER