Sökning: "Sara Nilsson Hörnell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Nilsson Hörnell.

  1. 1. Införandet av nätjournal - En analys av Vårdförbundets medlemmars inställning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Sara Nilsson Hörnell; Jonas Ström; [2014]
    Nyckelord :Klusteranalys; faktoranalys; SEM; robust maximum likelihood; nätjournal;

    Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en undersökning av Vårdförbundets medlemmars inställning till nätjournal. Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan medlemmarnas inställning till nätjournal som reform och hur medlemmarna tror att nätjournal kommer påverka patienten samt deras eget arbete. LÄS MER