Sökning: "utlåning"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet utlåning.

 1. 1. Bankernas syn på utlåning till ägarlägenheter : En analys av bankernas syn på utlåning till privatbostad, investering och byggnation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emil Tysk; Gustav Baggström; [2023]
  Nyckelord :ownership apartment; banks; lending; risk; uncertainty; housing form; ägarlägenheter; banker; utlåning; risk; osäkerhet; bostadsform;

  Sammanfattning : År 2009 infördes bostadsformen ägarlägenheter i Sverige med syftet att bland annat öka bostadsproduktionen. Det har dock byggts betydligt färre ägarlägenheter än vad som var prognostiserat. Ett vanligt sätt att finansiera ett bostadsköp är genom att ta ett lån vilket gör att bankerna har ett betydande inflytande på bostadsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. A Dual-Lens Approach to Loss Given Default Estimation: Traditional Methods and Variable Analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :William Jaeckel; Nicolai Versteegh; [2023]
  Nyckelord :Loss given default; estimering; jämförande studie; variabelanalys; kreditförvaltning; utlåning till små och medelstora företag; riskanalys; Loss given default; estimering; jämförande studie; variabelanalys; kreditförvaltning; utlåning till små och medelstora företag; riskanalys;

  Sammanfattning : This report seeks to thoroughly examine different approaches to estimating Loss Given Default through a comparison of traditional estimation methods, as well as a deeper variable analysis on micro, small, and medium-sized companies using primarily regression decision trees. The comparative study concluded that estimating loss given default depends heavily on business-specific factors and data variety. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetslänkade lån - vägen till en mer hållbar fastighetsbransch : En studie om tillämpningen av hållbarhetslänkade lån och dess effekter hos svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Olivia Dahlman; Rachna Hirani; [2023]
  Nyckelord :Sustainability Linked Loans; Sustainability Linked Bonds; Real Estate Industry; ESG Investing; ESG Loans; Green Loans; ESG Lending; Sustainable Finance; Green Economy; EU Taxanomy; Corporate Social Responsibility; Signaling; Greenwashing; Climate Change; hållbarhetslänkade lån; hållbarhetslänkade obligationer; fastighetsbranschen; ESG- investeringar; ESG-lån; gröna lån; ESG-utlåning; hållbar finansiering; grön ekonomi; EU- taxonomi; företagens sociala ansvar; signalering; greenwashing; klimatförändring;

  Sammanfattning : The construction and real estate sector accounts for a significant part of Sweden's total greenhouse gas emissions. Swedish real estate companies play a leading role in the climate transition and represent more than half of the Swedish market for green corporate bonds. LÄS MER

 4. 4. Liten tuva stjälper ofta stort lass : En studie om hur varnande berättelser kan utformas för att påverka unga vuxnas attityder till konsumtionskrediter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lovisa Vestling; [2023]
  Nyckelord :information design; storytelling; narrative persuasion; narrative impact; consumer credit; over-indebtedness; public communication campaign; informationsdesign; berättarteknik; narrativ övertalning; narrativ påverkan; konsumtionskredit; överskuldsättning; offentlig kommunikationskampanj;

  Sammanfattning : The behaviour of taking out unsecured loans to purchase goods or services is in danger of causing over-indebtedness, especially among young adults. The lending of consumer credits is closely associated with inadequate creditworthiness assessments as well as high interest rates, which implicates that borrowers with narrow margins are granted loans that they are later unable to repay. LÄS MER

 5. 5. Effect of interest rates volatility on non-performing loan level in commercial banking sector in Rwanda : Effect of interest rates volatility on non-performing loan in Rwanda

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nsengiyumva Samson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The financial sector in Rwanda is composed of two major categories of financial institutions. The first category consists of banking institutions that include commercial and investment banks, microfinance banks, microfinance institutions and SACCOS. LÄS MER