Sökning: "nätjournal"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nätjournal.

 1. 1. Patientens tillgång till journalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maida Mrsic; [2015]
  Nyckelord :nätjournal; din journal på nätet; vårdpersonals syn på journaler online; e-tjänster;

  Sammanfattning : Den moderna informationsteknologin och ett alltmer multifunktionellt Internet bjuder på nya men framförallt lättare sätt att utföra sina vardagsangelägenheter. Många myndigheter följer med i ”informations- och kommunikationsrevolutionen” och erbjuder sina användare e-tjänster. Så även hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Införandet av nätjournal - En analys av Vårdförbundets medlemmars inställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson Hörnell; Jonas Ström; [2014]
  Nyckelord :Klusteranalys; faktoranalys; SEM; robust maximum likelihood; nätjournal;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en undersökning av Vårdförbundets medlemmars inställning till nätjournal. Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan medlemmarnas inställning till nätjournal som reform och hur medlemmarna tror att nätjournal kommer påverka patienten samt deras eget arbete. LÄS MER