Sökning: "faktoranalys"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet faktoranalys.

 1. 1. Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Tarek Fudly; Nemanja Stefanov; [2021]
  Nyckelord :Resistance to change; Organization; Communication; Participation; Motivation; Förändringsmotstånd; Organisation; Kommunikation; Delaktighet; Motivation;

  Sammanfattning : Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. LÄS MER

 2. 2. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 3. 3. Vännen nära till hands : En undersökning av fenomenet nomofobi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Daniel Lipiäinen; [2021]
  Nyckelord :nomophobia; mobile phone dependency; smartphone dependency; mental health; nomofobi; mobilberoende; smartphoneberoende; psykisk ohälsa
;

  Sammanfattning : Studien undersöker nomofobi, en förkortning av ‘no mobile phobia’, där individer upplever negativa känslor eller tankar då de finner sig utan sin mobiltelefon. Med mätinstrumentet Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) som underlag utvecklades den svenska versionen NMP-Q-SE, som består av 19 påståenden. LÄS MER

 4. 4. Stereotypinnehåll för sociala grupper med olika hög social status: Effekten av deltagarinstruktioner inom Stereotype Content Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobias Ahlqvist; Sabina Basic Knezevic; [2021]
  Nyckelord :stereotype content; agency; communion; instructed perspective; social desirability; rich; poor; stereotypinnehåll; agens; kommunalitet; deltagarinstruktioner; social önskvärdhet; rika; fattiga; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stereotype research has previously employed different techniques of measuring stereotype content. One such theory is the Stereotype Content Model (SCM) in which content is measured along the dimensions of competence and warmth (Fiske et al., 2002) or the parallels agency and communion (Abele et al., 2016). LÄS MER

 5. 5. Värdet av frivillig revision : En kvantitativ studie av hur företagen uppfattar värdet av revision och revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Holck-Clausen; Linn Petersson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary audit; core value; added-value; auditor; perceived value; non-audit; Frivillig revision; kärnvärde; mervärde; revisor; uppfattat värde; icke-revisionspliktiga;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har identifierat sex olika anledningar som påverkar valet av frivillig revision. Det tidigare forskning inte lägger lika stor vikt vid är icke-revisionspliktiga företagares egna uppfattningar gällande värdet av revision och revisorer i allmänhet Syftet med studien är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer påverkar valet av frivillig revision. LÄS MER