Sökning: "bostadsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet bostadsmarknad.

 1. 1. Utveckling av sparapplikation : En fallstudie om hur man utvecklar en applikation som påverkar människans kognitiva beteende

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nicole Othman; Adrian Zakir; [2019]
  Nyckelord :Application; Prototype; Human cognition; Usability test; Motivation; Gamification; Applikation; Prototyp; Mänsklig kognition; Användbarhetstest; Användarupplevelse; Motivation; Spelifiering;

  Sammanfattning : Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha sparat ihop till en kontantinsats. LÄS MER

 2. 2. Time on market : En studie om en ny indikator påbostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nizar Mabrouk; Lukian Soumi; [2019]
  Nyckelord :Time on market; Housing market; Macroeconomics; Index; Regression; Time on market; Bostadsmarknad; Makroekonomi; Index; Regression;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm har sedan finanskrisen 2008 befunnit sig i en skönhetshistoria medstigande priser och korta försäljningstider. Idag befinner sig bostadsmarknaden i allt annat än enskönhetshistoria, prisutvecklingen har stannat av, rekordmånga objekt finns ute till försäljning ochbostadsutvecklare väljer att avvakta med nya bostadsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Factors that influence condominium pricing in Stockholm: A regression analysis : A regression analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elin Dai; Lara Güleryüz; [2019]
  Nyckelord :Linear regression; housing; housing market; regression analysis; Regressionsanalys; linjär regression; bostadsmarknad; bostadsprissättning;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine which factors that are of significance when forecasting the selling price of condominiums in Stockholm city. Through the use of multiple linear regression, response variable transformation, and a multitude of methods for refining the model fit, a conclusive, out of sample validated model with a confidence level of 95% was obtained. LÄS MER

 4. 4. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Är coliving en framtida väg för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lucas Sjölund Jurado; Jacob Bergström; [2019]
  Nyckelord :Coliving; Housing shortage; Sharing economy; Coliving; bostadsbrist; delningsekonomi;

  Sammanfattning : En gemensam nämnare för samtliga storstäder världen över är att boendekostnad som andel avdisponibelinkomst ökar drastiskt. Urbaniseringen har resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan påbostäder, en utveckling som väntas accelerera kommande decennier. LÄS MER