Sökning: "Search Engine"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden Search Engine.

 1. 1. Användares attityder till att använda bilder i en sökmotor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Evelina Sandström; Caroline Törnlund; [2020]
  Nyckelord :Image search; Attitudes; Google Lens; TAM; Bildsök; Attityder; Google Lens; TAM;

  Sammanfattning : Allt fler människor får tillgång till både smarta mobiltelefoner och internet. Detta ger flera möjligheter att söka efter information på nya sätt. Att söka med hjälp utav bilder är ett relativt nytt sätt att söka efter information och det finns en del appar på marknaden som använder tekniken bildsök. LÄS MER

 2. 2. The integration of ICT in ELT : A systematic literature review on the use of Information and Communication Technologies in English language teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jakob Gull; [2020]
  Nyckelord :Information and Communication Technologies; ICT; English language teaching; ELT; technological devices.;

  Sammanfattning : When 2020 starts, many people’s lives are dependent on technological devices such as smartphones, tablets, and computers. Hence, many schools have started to integrate the use of technological devices in their teaching. LÄS MER

 3. 3. Att träna elever i historical thinking genom museibesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Agronius; Dennis Börjesson Sundquist; [2020]
  Nyckelord :augmented reality; historical thinking; history education; history teaching; museum visit; virtual reality;

  Sammanfattning : The primary purpose of this research overview is to look into previous research on how teachers use physical or virtual visits to museums in order to stimulate learners’ historical thinking skills. In this paper we use Peter Seixas and Tom Morton’s (2013) definition of the framework historical thinking. LÄS MER

 4. 4. Measuring Immersion and Enjoyment in a 2D Top-Down Game by Replacing the Mouse Input with Eye Tracking

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonatan Fransson; Teemu Hiiriskoski; [2019]
  Nyckelord :Eye tracking; Immersion; Enjoyment; 2D top-down game; Video game;

  Sammanfattning : Background. Eye tracking has been evaluated and tried in different 2D settings for research purposes. Most commercial games that are using eye tracking use it as an assistive extra input method and are focused around third or first person. There are few 2D games developed with eye tracking as an input method. LÄS MER

 5. 5. GDPR ́s Impact on Sales at Flygresor.se: A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lisette Lansryd; Madeleine Engvall Birr; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; GDPR; Regression Analysis; Multiple Linear Regression; Categorical Variables; Flygresor.se; Kandidat examensarbete; Multipel Linjär Regression; GDPR; Regressionsanalys; Kategoriska Variabler; Flygresor.se;

  Sammanfattning : The possible effects of the General Data Protections Regulations (GDPR) have been widely discussed among policymakers, stakeholders and ordinary people who are the objective for data collection. The purpose of GDPR is to protect people’s integrity and increase transparency for how personal data is used. LÄS MER