Sökning: "Sherlock Holmes"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Sherlock Holmes.

 1. 1. Detective VS Vampire - A Powerbattle : A Narratological Character Study of ‘SHERLOCK HOLMES VS. DRACULA or the Adventure of the Sanguinary Count’ to Find Underlying Symbolism of Imperialistic Representation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Amanda Fransson; [2019]
  Nyckelord :Symbolism; Focalization; Subtext; Description; Characterisation; Character; Dichotomy; Imperialism;

  Sammanfattning : This essay is a narratological character study of Loren. D Estleman’s novel SHERLOCK HOLMES VS DRACULA ​or the Adventure of the Sanguinary Count. LÄS MER

 2. 2. Mer av det goda, mer ut av världen : Fanfictionens didaktiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Katja Castberg; [2019]
  Nyckelord :literature didactics; literacy; transmedial fiction; litteraturdidaktik; literacy; transmedial fiktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discern the didactic potential of fanfiction and transmedial storyworlds in a classroom context. This is studied through the analysis of works from two transmedial storyworlds: Star Trek and Sherlock Holmes. The works are examined using Herman’s (2009) four narrative elements. LÄS MER

 3. 3. Forensics as a Delay in Stroies of Sherlock Holmes : "Although the Series is More Extendedly Delayed by Forensic Elements, the Difference is Not as Significant as Expected".

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Junker; [2019]
  Nyckelord :Delay; Sherlock Holmes; Forensics; Development; Format;

  Sammanfattning : The relationship between the development of real life forensics and fiction’s use of it is a close one, and it offers excitement and pleasure to follow investigations and unravel mysteries, clearly, both in real life and fiction. Sir Arthur Conan Doyle’s fictional detective Sherlock Holmes has famously used advanced deductive methods to solve crimes since his first appearance in A Study in Scarlet. LÄS MER

 4. 4. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER

 5. 5. Three Hounds of the Baskervilles

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johan Oxenhall; [2018]
  Nyckelord :Arthur Conan Doyle Baker Street Baskerville Beryl Cumberbetch Cushing Detective Terence Fisher Hammer Studios Sherlock Holmes Horror Hound Lanfield Production Code Rathbone Stapleton;

  Sammanfattning : Sherlock Holmes har adapterats till film i över hundra år. Syftet med den här uppsatsen är att genomföra en studie om adaptioner av Sherlock Holmes romanen The Hound of the Baskerville har anpassats för sin samtid mellan 1939 och 2012. LÄS MER