Sökning: "Simon Adolfsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Simon Adolfsson.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner : Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :kvalificerade personaloptioner; personaloptioner; neutralitetsprincipen; skatterätt; innovationsundantaget;

  Sammanfattning : Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. LÄS MER

 2. 2. Demonstrationsmiljö för platsberoende auditiva och visuella meddelanden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Linder-Norén; Henrik Adolfsson; Jarle Mathiesen; Lukas Lindqvist; Mohammad Khodari; Peter Keijser Tullstedt; Simon Delvert; Tobias Edqvist; [2016]
  Nyckelord :dave; DAVE; demomiljö; auditiva; meddelanden;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om det kandidatarbete som utförts under vårterminen 2016 mot MDA-gruppen (människan, dator och arbetslivet) hos institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Då arbetet omfattats av ett sekretessavtal mellan kunden och projektgruppen ges inga detaljer kring den faktiska användningen som systemet är planerat för i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Can Venture Capitalists in Biotechnology Time the Market?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Rohn; Simon Adolfsson; [2014-12-15]
  Nyckelord :Venture Capital; IPO; Follow-on offering; Market-timing; Biotechnology;

  Sammanfattning : This paper investigates the ability of venture capitalists to time market conditions when deciding between public and private financings as well as issuance of follow-on offerings, focusing on a segment of the U.S. biotechnology industry. This has been assessed by studying the timing of public vs. LÄS MER

 4. 4. Rätt person på rätt plats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kariin Adolfsson; Simon Leetsaar; [2008]
  Nyckelord :Rekryteringprocess; personlighetstest; intervjuarens kompetens; intervjuteknik; intervjumiljö;

  Sammanfattning : Title: The perfect candidate – the selection process in a global organization.Authors: Kariin Adolfsson and Simon LeetsaarIn today's society, it becomes increasingly current with correct person on correct place in theworking life. What requires knowledge about how to recruit in a professional manner andreliable ways. LÄS MER