Sökning: "Simon Wilkens"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Wilkens.

 1. 1. Linking to illicit content - lawful or unlawful conduct?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Wilkens; [2016]
  Nyckelord :Linking; Information Society Directive; hyperlink; internet; copyright; EU; länkning; länkar; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay specifically concerns itself with how the EU regulates the activity of using hyperlinks on the internet in connection with copyright protected material. Although there has been prior case-law dealing with this relationship, it is still unclear whether the publishing of a hyperlink which directs the internet user towards unlawfully uploaded copyright protected works, which are freely accessible, constitutes an infringement of the author’s rights. LÄS MER

 2. 2. Valet av lekmannadomare i Sverige och Tyskland - En komparativ studie av lekmannadomarens valbarhetskriterier samt valet av dem till första instans i brottmål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Wilkens; [2013]
  Nyckelord :komparativ rätt; comparative law; lekmannadomare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka vilka likheter och skillnader som finns vid valet av lekmannadomare till brottmålets första instans i Sverige och Tyskland. Mer specifikt undersöks då de valbarhetskriterier som uppställs på de personer som ska tillsättas som lekmannadomare samt hur valet av dem är reglerat i de båda länderna. LÄS MER