Sökning: "lekmannadomare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet lekmannadomare.

 1. 1. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Europakonventionens krav på oavhängiga och opartiska lekmannadomare - En jämförelse mellan Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; komparativ rätt; folkrätt; nämndemän; Schöffen; artikel 6.1 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lekmannadomare förekommer i många rättsordningar som är anslutna till Europakonventionen. I Sverige utses nämndemän av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige. LÄS MER

 3. 3. Från häradsnämnd till dagens nämndemän - en historisk relik i ett modernt samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Grange; [2017]
  Nyckelord :Nämndemannasystemet; häradsnämnden; lekmannadomare; nämndemän; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Användningen av juridiskt oskolade, s.k. lekmän, i den dömande verksamheten är ett återkommande fenomen i många av världens länder. I svensk rätt använder vi oss av ett särskilt institut med lekmannadomare, det s. LÄS MER

 4. 4. Nämndemannasystemet - ett institut i förändring? Reformarbete och modernisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Söderström; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; rättshistoria; straffprocessrätt; processrätt; nämndemannasystemet; nämndemannasystem; nämndemän; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish lay judge system is a nearly thousand year old tradition, but has during that time been an institution in constant change, whose role has changed significantly from when it was first introduced into Sweden’s administration of justice until today’s modern system. The lay judges were originally used as a means of proof, thereafter functioned as ordinary judges, to later be reduced to advisory roles. LÄS MER

 5. 5. Valet av lekmannadomare i Sverige och Tyskland - En komparativ studie av lekmannadomarens valbarhetskriterier samt valet av dem till första instans i brottmål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Wilkens; [2013]
  Nyckelord :komparativ rätt; comparative law; lekmannadomare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka vilka likheter och skillnader som finns vid valet av lekmannadomare till brottmålets första instans i Sverige och Tyskland. Mer specifikt undersöks då de valbarhetskriterier som uppställs på de personer som ska tillsättas som lekmannadomare samt hur valet av dem är reglerat i de båda länderna. LÄS MER