Sökning: "Martin Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Martin Stenberg.

 1. 1. Nämndemän - nödvändiga i en modern rättsstat? En analys av lekmannadomares funktion i rättsskipningen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Processrätt; rättshistoria; rättsvetenskap; nämndemän; lekmannadomare; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jurymen are legally uneducated laymen judges who participate in legal disputes in both the general courts and the administrative courts, together with one or several legally educated judges. The existence of laymen judges in the Swedish courts have a long and shifting tradition. At first, they were used as evidence during the Middle Ages. LÄS MER

 2. 2. Functional and Imperative Object-Oriented Programming in Theory and Practice : A Study of Online Discussions in the Programming Community

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Per Jernlund; Martin Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Programming paradigms; Object oriented programming; Functional programming; Online discussions; Theory and Practice; Concurrency; Mutability; Immutability; Performance.;

  Sammanfattning : Functional programming (FP) has progressively become more prevalent and techniques from the FP paradigm has been implemented in many different Imperative object-oriented programming (OOP) languages. However, there is no indication that OOP is going out of style. LÄS MER

 3. 3. Riskreducerande åtgärder - effektutvärdering med tillämpning på transport av farligt gods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Martin Thomasson; [2017]
  Nyckelord :giftig gas; gasspridning; riskreducerande åtgärder; transport av farligt gods; riskbidrag; ADR-S delklass 2.3; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs en omfattande transport av farligt gods på vägnätet, vilket medför allvarliga risker för samhället (Stenberg, 2007). För att hantera riskerna från transporten föreslås riskreducerande åtgärder, vars effekter dock är osäkra (Sanglén, 2005). LÄS MER

 4. 4. Purchasing Apparel Online in China and in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Stenberg; Leo Sydow; [2014]
  Nyckelord :Technology Acceptance Model; Online shopping; China; Sweden; Apparel;

  Sammanfattning : Problem: E-commerce is a rapidly growing business sector across the world and provides interesting expansion opportunities for retail businesses. However, differing consumer attitudes across borders create barriers for expansion, and subsequently there is a need to study these differences. LÄS MER

 5. 5. Fågel, fisk eller mittemellan. : - Finns det ett samband mellan prisuppfattning och hyllplacering?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Carl-Martin Morin; Josefin Stenberg; [2011]
  Nyckelord :Shelf-space price perception; Prisuppfattning Hyllplacering;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att se om hyllplacering i vertikalled är en faktor som påverkar en konsuments prisuppfattning av varan i fråga. I denna kvantitativa studie så undersöks detta fenomen på kaffeförpackningar och diskmedel. LÄS MER