Sökning: "transfer pricing"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden transfer pricing.

 1. 1. Varför snälla slutar sist : En analys av sambandet mellanklimatkompensationskostnader och internprissättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carl Bäckstrand; [2023]
  Nyckelord :Klimatkompensation; internprissättning; OECD;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Transfer Pricing Methods and Pillar One: An Analysis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shivani Mudhalwadkar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vinstdelningsmetoden och armlängdsprincipen : Utveckling, avsteg eller någonting helt annat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Larsson; [2022]
  Nyckelord :Transfer Pricing; Profit Split Method; Arm´s lenghts principle; Internprissättning; Vinstdelningsmetoden; Armlängdsprincipen;

  Sammanfattning : The profit split method in its current form is a relatively new part of the OECD transfer pricing guidelines for multinationals and tax authorities. First emerging in a 2018 report and recently incorporated in the official guidelines themselves, one might observe that the importance of the method is rapidly growing. LÄS MER

 4. 4. Artem Tuigunov_Tax Regulation of Transfer Prices in Transnational Corporations in EU

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Artem Tuigunov; [2022]
  Nyckelord :Transfer prices; Tax regulation; EU; BEPS; Multilateral Intrument; Business and Economics;

  Sammanfattning : This work provides an overview of transfer pricing itself, how the tax regulation of transfer pricing has changed in EU and the analysis of changes in revenue and profits of 5 different Transnational corporations from Denmark. The analysis was made by looking into annual reports of these corporations for more than a decade and comparing the result with the time of introduction of BEPS plan and the Multilateral Instrument. LÄS MER

 5. 5. Kan internprissättning av koldioxid effektivisera företags hållbarhetsarbete? : En kvalitativ studie som undersöker svenska företags arbete med internprissättning av koldioxid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Simon Fors; Daniel Croner; [2022]
  Nyckelord :Financial management; transfer pricing; ICP; internal carbon pricing; shadow pricing; internal emission trading; internal carbon fee; carbon emissions; Ekonomistyrning; Internprissättning; ICP; internprissättning av koldioxid; skuggpris; intern handel med utsläppsrätter; intern koldioxidavgift; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Internprissättning av koldioxid (ICP) är ett verktyg som företag frivilligt kan tillämpa för att sätta ett ekonomiskt värde på sina utsläpp. Det kan i sin tur underlätta företags styrning mot lägre koldioxidutsläpp. Flera organisationer rekommenderar företag att arbeta med ICP, däribland Finansinspektionen och EU-kommissionen. LÄS MER