Sökning: "Sipan Shahwan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sipan Shahwan.

  1. 1. Optimering av Högskolebibliotek

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

    Författare :Stefan Nyström; Sipan Shahwan; [2018]
    Nyckelord :Architecture; Daylight; Lightning; Learning environment; Student; Arkitektur; Dagsljus; Belysning; Lärandemiljö; Student;

    Sammanfattning : Det akademiska biblioteket utgör en viktig del av studentens studietid som en tillhandahållare av vetenskaplig litteratur. De senaste decenniernas digitalisering har förändrat biblioteket i grunden. I takt med att mer tryckt material övergår i elektronisk form i databaser blir beroendet av fysiska medier mindre. LÄS MER