Sökning: "Sofia Tollbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Tollbo.

  1. 1. Snappa, snacka, synas : En kvalitativ studie av tonåringars identitetsskapande i sociala medier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Mathilda Linnander; Sofia Tollbo; [2016]
    Nyckelord :social media; teenagers; identity building; role theory; reflexive identity; uses and gratification; sociala medier; tonåringar; identitetsskapande; rollteori; reflexiv identitet; uses and gratification;

    Sammanfattning : .... LÄS MER