Sökning: "Solanezumab"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Solanezumab.

 1. 1. Hur effektiv och säker är behandling med monoklonala antikroppar vid Alzheimers sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jasmine Skoglund; [2019]
  Nyckelord :alzheimer s disease; alzheimers sjukdom; antikroppar; bapineuzumab; solanezumab; gantenerumab; crenezumab; ponezumab; BAN2401;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom, AD, är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som orsakas av amyloida-beta plack (Ab) och nervtrådsnystan bestående av proteinet tau. Karakteristiskt för AD är förlusten av kolinerga nervceller i hippocampus och frontala cortex, som orsakar en försämring av korttidsminne och nedsatt kognitiv förmåga. LÄS MER

 2. 2. Är ett framtida vaccin mot Alzheimers sjukdom möjligt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Natalie Boqvist; [2014]
  Nyckelord :Alzheimer´s disease; dementia; active vaccine; passive vaccine; cure; future treatment; beta-amyloid; amyloid plaques; neurofibrillary tangles; tau; AN-1792; CAD106; Bapineuzumab; Solanezumab; Alzheimers sjukdom; demens; aktivt vaccin; passivt vaccin; botemedel; framtida behandlingsmetod; beta-amyloid; amyloidplack; neurofibriller; tau; AN-1792; CAD106; Bapineuzumab; Solanezumab;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom är en smygande neurodegenerativ demenssjukdom som främst drabbar äldre och som karakteriseras av uppkomsten av amyloidplack och neurofibriller i hjärnan. De vanligaste symptomen är demens, kognitiva problem, inbillningar och aggressivitet. Alzheimer förekommer i två olika former, presenil och senil alzheimer. LÄS MER