Sökning: "Sound"

Visar resultat 21 - 25 av 2123 uppsatser innehållade ordet Sound.

 1. 21. Teaterrekvisitan som aktiv deltagare : Att trigga ljudeffekter från scen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Cornelia Larsson; [2020]
  Nyckelord :Theatrical props; Actor; Sound engineer; Sociomaterial relations; Agential realism; Intra-action; Teaterrekvisita; Skådespelare; Ljudtekniker; Sociomateriella relationer; Agentiell realism; Intra-aktion;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka de relationer som uppstår mellan teaterrekvisita, skådespelare och ljudtekniker genom det posthumanistiska perspektivet agentiell realism. Jag utforskar även vilka fenomen som uppstår ur dessa relationer. LÄS MER

 2. 22. Bullerhantering under byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Folkesson; Carl-Henrik Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Buller; Byggprojekt; Yrkesarbetare; Working environment; Noise; Construction site; Construction workers;

  Sammanfattning : Varje år rapporteras bullerrelaterade arbetsskador från byggsektorn till arbetsmiljöverket. Studien är utförd med syfte att utreda hur bullerrelaterade arbetsskador i byggbranschen kan minskas med hjälp av nya metoder, både innan och under pågående projekt. LÄS MER

 3. 23. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. LÄS MER

 4. 24. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER

 5. 25. CGRP-hämmare i form av monoklonala antikroppar som profylax mot episodisk och kronisk migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Gröhn; [2020]
  Nyckelord :CGRP; CGRP-receptor; episodisk migrän; eptinezumab; erenumab; fremanezumab; galcanezumab; kalcitoningenrelaterad peptid; kronisk migrän; monoklonala antikroppar;

  Sammanfattning : Background: Migraine is a common disease with a global prevalence of about 15%. Migraine is divided into two main types; migraine with aura or migraine without aura. Migraine symptoms include moderate or severe unilateral pulsating pain exacerbated by physical activity, nausea and vomiting as well as light and sound sensitivity. LÄS MER