Sökning: "Sound"

Visar resultat 21 - 25 av 1973 uppsatser innehållade ordet Sound.

 1. 21. Ljudanalys i webben

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Soner Vergon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ljudanalys på webben kan ha olika betydelser. Att bestämma ljudkvalitet eller känna igen ljud till exempel. För det här specifika fallet betyder det att skicka data genom ljud från en enhet till en annan. Med hjälp av matematiska metoder som Fast Fourier Transform och utvecklingsmiljön i webbläsaren. LÄS MER

 2. 22. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 3. 23. Ljudreduktion hos ventilationsdon; Ingenjörsmässig beräkningsmetod för uppskattning av ljudreduktion hos ventilationsdon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Michaela Söderström; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal faktorer som påverkar arbetsmiljö och en viktig aspekt är ljudmiljön. För att sträva efter en behaglig ljudnivå och undvika buller finns det många lösningar; ljudisolera väggar, alternativt montera absorbenter. I kontorslandskap kan överhörinng via ventilationssystem vara ett problem. LÄS MER

 4. 24. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Lundgren; Josef Algotsson; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity.; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet.;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER

 5. 25. Mechanical properties of SiC nanowires with polytypes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anders Vesti; [2019]
  Nyckelord :atomistic modeling; nanowires; molecular dynamics; simulation; SiC; silicon carbide; fracture behavior; nanomechanics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this report, we model the mechanical properties and fracture behavior of SiC nanowires with different polytypes using Molecular Dynamics (MD) simulations. The mechanical properties investigated are the Young’s modulus, the maximum tensile stress and the fracture strain. The three polytype tested are SiC (3C), (2H) and (4H). LÄS MER