Sökning: "Sound"

Visar resultat 16 - 20 av 1974 uppsatser innehållade ordet Sound.

 1. 16. "Hur låter bokstaven H?" : En kvalitativ studie om hur sju lärare arbetar med att utveckla elevers fonologiska medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Albertina Lihv; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet fonologisk medvetenhet där syftet är att bidra med kunskap om hur lärarna i två skolor i en kommun beskriver att de arbetar med att utveckla den fonologiska medvetenheten hos elever i förskoleklass och årskurs 1. Utifrån syftet formulerades två forskningsfrågor: Hur sker planering, genomförande och uppföljning av fonologisk medvetenhetsträning i förskoleklass och årskurs 1, enligt lärarna? Hur beskriver lärare sin egen kunskap om fonologisk medvetenhet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. LÄS MER

 2. 17. GIRLFAGS AND GUYDYKES - Too queer for straights, and too straight for queers

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Siri Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :girlfag; guydyke; sexual minorities; autogynephilia; lesbian man; queer identities; queer; fluid sexuality; genderqueer; bisexualities; autoandrophilia; homosexuality; gender identity; girlfags and guydykes; genderfluid;

  Sammanfattning : Aim. To highlight how girlfags and guydykes describe their identities and their experience and interpretation of the identity labels. Background and previous studies. The sexual minority identity of girlfags and guydykes are sometimes perceived as provocative in their contradictory labels. LÄS MER

 3. 18. Språk och språkutveckling för elever i förskoleklass : Vilka språkutvecklande metoder och aktiviteter tar personalen med in i klassrummen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Albornoz; Lina Ericson; [2019]
  Nyckelord :barn elever förskoleklass kommunikation språk språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och syftet var att synliggöra vad förskoleklasspersonalen använder för metoder och aktiviteter för att främja elevernas språk och språkutveckling. För att genomföra studien användes en kvantitativ enkätstudie med mestadels slutna frågor men även några öppna frågor. LÄS MER

 4. 19. Vinkelberoende ljudabsorption

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jenny Chan; Eric Berrez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När absorbenter ska väljas för att dämpa ljud med höga frekvenser i ljudtorra stora rum som t.ex. kontorslokaler, är absorbentens vinkelberoende absorptionsegenskaper av stort intresse. I dagsläget finns flera modeller för hur ljud absorberas i ett material beroende på bland annat ljudets infallsvinkel mot material-ytan. LÄS MER

 5. 20. Adaptive content-based sound compression

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Markus Gerard; Marcus Tedenvall; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Three different classification solutions for distinguishing events from non-events in surveillance audio are described and evaluated. The three compared methods are energy functions, Gaussian mixture modelling algorithms (GMM) and existing voice activity detectors (VAD). LÄS MER