Sökning: "Spansk press"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Spansk press.

 1. 1. ACTITUDES EN LA PRENSA ESPAÑOLA HACIA LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL PAÍS VASCO Estrategias lingüísticas en la argumentación de los pros y contras a la política lingüística del País Vasco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Bo Kilander; [2023-06-15]
  Nyckelord :Spanska; Spansk press; kritisk diskursanalys; normalisering av baskiska; språkprofiler; lingvistisk politik; Baskien; Prensa española; análisis critico del discurso; normalización del euskera; perfiles lingüísticos; política lingüística; País Vasco;

  Sammanfattning : Artiklarna från El Mundo och El Correo visar ett tydligt avståndstagande mot den baskiska språkpolitiken. Artiklarna från Noticias de Gipuzkoa och El diario Vasco försvarar den baskiska språkpolitiken. Artikeln från El País har en förhållandevis balanserad inställning men med övervikt mot ett negativt ställningstagande. LÄS MER

 2. 2. Ett arbete eller ett modernt slaveri? En kvalitativ innehållsanalys av hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål konstrueras i spansk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cornelia Gradén; Alice Fresia Rydhagen; [2023]
  Nyckelord :media; analysis; news media; prostitution; human trafficking for sexual purposes; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate how two Spanish newspapers, El País, and El Español, portrayed human trafficking for sexual purposes, prostitution, and the central actors. To gain insight and a better understanding of this, eleven news articles from each daily press that were published between the years 2021 and 2023, have been analyzed. LÄS MER

 3. 3. De från andra sidan : Mediebilden av den marockanska minoriteten i spanska dagstidningar på webben 2010-2012

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Anna Sandahl; Lii Hylander; [2012]
  Nyckelord :Representation; strukturell diskriminering; etniska minoriteter; tidningar på webben; spansk press; språklig diskriminering; marockaner;

  Sammanfattning : The power of news media to shape public opinion has been widely researched and acknowledged. In the globalized world of today, media representations of different ethnic groups therefore contribute to social segregation or desegregation. LÄS MER