Sökning: "språkprofiler"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet språkprofiler.

 1. 1. ACTITUDES EN LA PRENSA ESPAÑOLA HACIA LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL PAÍS VASCO Estrategias lingüísticas en la argumentación de los pros y contras a la política lingüística del País Vasco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Bo Kilander; [2023-06-15]
  Nyckelord :Spanska; Spansk press; kritisk diskursanalys; normalisering av baskiska; språkprofiler; lingvistisk politik; Baskien; Prensa española; análisis critico del discurso; normalización del euskera; perfiles lingüísticos; política lingüística; País Vasco;

  Sammanfattning : Artiklarna från El Mundo och El Correo visar ett tydligt avståndstagande mot den baskiska språkpolitiken. Artiklarna från Noticias de Gipuzkoa och El diario Vasco försvarar den baskiska språkpolitiken. Artikeln från El País har en förhållandevis balanserad inställning men med övervikt mot ett negativt ställningstagande. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan språkstörning och den tidiga matematikinlärningen : -  en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Flordh; [2023]
  Nyckelord :Arbetsminne; proximala utvecklingszonen; språkprofil; språkstörning; taluppfattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Helena Flordh (2023). Samband mellan språkstörning och den tidiga matematikinlärningen – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Analysing a Harvest Moon : On the translation of role language in Bokujō Monogatari: Hajimari no Daichi for the Nintendo 3DS

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Ásdis Benediktsdottir; [2015]
  Nyckelord :Localisation; translation; video games; Japanese; English; role language; translation studies; Lokalisering; översättning; spel; tv-spel; japanska; engelska; rollspråk; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis seeks to introduce the concept of role language in translation in the context of video game localisation. There is very little written on the subject of role language in translation from Japanese to English, and none which pertains to role language in video games. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av kustväderuppläsning : Vilken språkprofil förstår användaren bäst?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Nyman; [2014]
  Nyckelord :Kustväder; Språkförståelse; Enkät; LIX; OVIX; OVR; Meningsstruktur; Artikulation; Talhastighet; Språkprofil;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att ta reda på ifall det är någon skillnad mellan två olika språkprofiler vid kustväderuppläsning. Hur ger man användaren en tydlig och relevant förståelse av kustvädret? Finns det en språkprofil som är bättre än den andra? För att svara på frågeställningarna har en utvärdering utförts med hjälp av en enkät innehållande både frågor och uppgifter, detta för att få en tydlig bild över lyssnarens förståelsegrad samt upplevelse. LÄS MER