Sökning: "Stina Busin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Busin.

 1. 1. Lagring av kyla i kommersiella fastigheter : Undersökning och jämförelse av olika kyllagringslösningar till fastigheten Nöten 3

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Stina Busin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska energi- och klimatmålet säger att den svenska elproduktionen ska vara 100% förnybar till 2040 vilket förutspås sätta större press på flexibel elanvändning. Utöver det hotar en kapacitetsbrist i främst de svenska storstäderna då eleffektbehovet vid vissa tidpunkter förutspås bli högre än vad elnätet klarar av att leverera. LÄS MER

 2. 2. Field study in Machacamarca, Bolivia : An investigation on the effects of implementing solar powered irrigation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Henriksson; Stina Busin; [2018]
  Nyckelord :Irrigation; Solar power; Agriculture; Bevattning; Solenergi; Jordbruk;

  Sammanfattning : This bachelor thesis consists of a field study conducted in the canton of Machacamarca close to La Paz in Bolivia. The global climate change has affected the weather in the area which has caused higher temperatures, irregularity in precipitation and unexpected frost. LÄS MER