Sökning: "Stina Söderman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Söderman.

 1. 1. Lärande mellan barn : på arenan fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Jansson; Maria Söderman; [2011]
  Nyckelord :Barn; Lärande; Fritidshem; Sociokulturellt perspektiv; Intervjustudie.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns och pedagogers uppfattningar om lärande mellan barn på ett fritidshem. I studien intervjuades femton barn och tre pedagoger på ett fritidshem. LÄS MER

 2. 2. Dåtid, samtid, framtid : Tre jordbruk i Uppland 1981-2006

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Stina Söderman; [2008]
  Nyckelord :jordbruk; jordbruksarbete; jordbrukspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER