Sökning: "Storskalig förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Storskalig förändring.

 1. 1. Energianalys av målningsprocess för storskalig fordonsproduktion : En fallstudie på Scania CV i Oskarshamn

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Adam Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Målningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utföra en energikartläggning på ett måleri för lastbilshytter för att undersöka åtgärder för en minskad energianvändning samt studera den internationella litteraturen inom energieffektivisering av målningsprocesser för att få en överblick på området. Energikartläggningen ska svara på frågan hur energianvändningen ser ut i nuläget. LÄS MER

 2. 2. Implementing Product Eliminations: A case study on the challenges faced by a large industrial organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kristin Eldevall; [2019]
  Nyckelord :Product Elimination; Product Replacement; Implementation; Produkteliminering; Produktbyte; Implementering;

  Sammanfattning : The elimination of products is an inevitable, but daunting, task. With rapid technological development, companies are pressured to introduce new product to the market at an increased frequency to maintain a competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Digital didaktisk design i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrine Wendel; [2019]
  Nyckelord :digital design; didaktik; TPACK; verksamhetsteori; Lgy11; företagsekonomi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Lgr11/Lgy11-revideringens effekt ett par månader efter att den trätt i kraft. Revideringen handlar om att integrera digital kompetens i undervisningen, till skillnad mot att använda digitala medel. LÄS MER

 4. 4. The Technical Innovation System of Self-Driving Vehicles in Road Freight Transport : Towards an understanding of Actor Dynamics, Sustainability Outcomes & New Competencies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anna Björkman; Yuri Joelsson; [2019]
  Nyckelord :SDV; Node-to-node; Freight transport; TIS; Sustainability; Knowledge; Competencies; Självkörande lastbilar; Nod-till-nod; Godstransport; TIS; Hållbarhet; Kunskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Over the last decade, advancements in connectivity, driving automation technology and electrification in combination with changing customer demands have started to rapidly transform the way in which goods are being transported. Following this fast rate of development, self-driving vehicles (SDVs) in road freight transport are anticipated to operate on public streets within the next couple of decades. LÄS MER

 5. 5. Distributed energy resources in Sweden : The challenges faced by market actors that are developing business models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niklas Ersson; [2019]
  Nyckelord :Business Models; Electricity Market; Energy Efficiency; Renewable Energy.; Affärsmodeller; Elmarknad; Energieffektivitet; Förnybar energi.;

  Sammanfattning : The electricity sector has traditionally been constructed for large scale generation and distribution from the high-voltage to the low-voltage network. Transition is however underway; intermittent power generation has become less expensive and nuclear power plants are set to close down. LÄS MER