Sökning: "Svenska Handelsbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden Svenska Handelsbanken.

 1. 1. Deep learning exotic derivatives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Gunnlaugur Geirsson; [2021]
  Nyckelord :deep learning; neural networks; derivative pricing; automatic differentiation; Monte Carlo; transfer learning; structured products; risk sensitivities; valuation; autocalls;

  Sammanfattning : Monte Carlo methods in derivative pricing are computationally expensive, in particular for evaluating models partial derivatives with regard to inputs. This research proposes the use of deep learning to approximate such valuation models for highly exotic derivatives, using automatic differentiation to evaluate input sensitivities. LÄS MER

 2. 2. Avreglering och bankernas annonsering : En undersökning av Handelsbanken och S-E-Bankens marknadsföring i svenska dagstidningar under 1980-talet

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Clara Ulvsgärd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. E-kronan som inlåningsmedel : Efterfrågan på en digital centralbanksvaluta ur ett SMF-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Mollberg; Victoria Lindbäck; [2020]
  Nyckelord :E-krona; CBDC; inlåning; risk management; prospektteorin; bekvämlighet; SMF;

  Sammanfattning : Till följd av avtagande kontanthantering i samhället och introduktionen av blockkedjeteknik, har Riksbanken sedan 2017 utrett möjligheten att introducera en digital centralbanksvaluta (Ekronan) som ett komplement på betalningsmarknaden. Till skillnad från inlåning i affärsbank, skulle valutan vara fri från kredit- och likviditetsrisk vilket kan agera som riskreducerande verktyg. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning inom finansbranschen : en studie om legitimitetsstrategier i svenska bankers hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Najib Abdi; Fredrik Lemmetty; [2020]
  Nyckelord :Panama Papers; Legitimacy theory; CSR; Sustainability; Corruption; Money laundering; Ethics; Morality; Panamadokumenten; Legitimitetsteorin; CSR; Hållbarhet; Korruption; Penningtvätt; Etik; Moral;

  Sammanfattning : This study examines annual and sustainability reports from Swedish banks in the pursuit of legitimacy strategies. The study applies content analysis on the annual and sustainability reports from four banks from the period 2013-2018. Keywords for the study were extracted from an anti-corruption report. LÄS MER

 5. 5. Organisationsstrukturens påverkan på kreditprocessen mot företag inom svenska bankbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johannes Erlandsson; Adam Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; decentralisering; centralisering; relationsbaserad utlåning; transaktionsbaserad utlåning; kreditprocessen; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkas bankers kreditprocess av en centraliserad respektive decentraliserad organisationsstruktur, vilka likheter och olikheter uppstår? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara hur de lokala bankkontorens kreditgivningsprocess påverkas av en centraliserad respektive decentraliserad organisationsstruktur. Genom att analysera hur de två olika organisationsstrukturerna kan ligga till grund för beslutsfattande i kreditprocessen vill vi skapa en förståelse för hur detta kan komma att generera olika förutsättningar i kreditprocessen. LÄS MER