Sökning: "Svinnåtgärd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Svinnåtgärd.

  1. 1. Vinn/vinn - eller svinn? En studie om hur livsmedel kan doneras till välgörenhet istället för att kasseras

    Kandidat-uppsats, Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Anna Åhnberg; [2011]
    Nyckelord :food losses; food donations; VIS; Environmental aspects of food losses; Measures for reducing food losses; Livsmedelssvinn; Matdonationer; Svinnåtgärd; SWOT-analysis;

    Sammanfattning : Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från maten vi äter, eller närmare bestämt från de utsläpp av växthusgaser som maten ger upphov till på sin väg från jord till bord. Om maten slängs innan den konsumeras har denna miljöpåverkan skett i onödan. LÄS MER