Sökning: "Measures for reducing food losses"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Measures for reducing food losses.

 1. 1. Assessment of food losses and waste and related greenhouse gas emissions along a fresh apples value chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oluwadamilola Oluwaseun Omoleye; [2020]
  Nyckelord :food loss and waste; apple loss; value chain; environmental impacts; GHG; emissions;

  Sammanfattning : Reducing food waste is very important for food security and environmental issues. The aim of this study is to assess potential food losses and waste (FLW) along fresh apples value chain, related environmental impact (emissions), and identify applicable measures to reduce losses and waste. LÄS MER

 2. 2. Andra slänger mat, inte jag : Nudging för mindre matsvinn i skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Philip Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Nudging; behavior change; food waste; school canteen; sustainable development; Nudging; beteendeförändring; matsvinn; skolmatsal; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem som genomsyrar hela livsmedelskedjan och ger upphov till ekonomiska förluster, negativ miljö- och klimatpåverkan och utömning av ändliga resurser. Den förändring som krävs för att motverka dessa negativa effekter är enorm. LÄS MER

 3. 3. Assessment of postharvest loss for perishable produces from wholesalers to consumers : a case study of Et-fruit distribution company in Addis Ababa, Ethiopia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tesfaye Sebeko; [2015]
  Nyckelord :fresh produces in Ethiopia; Impact of food loss; postharvest loss; upply chain channels;

  Sammanfattning : This thesis underlines an assessment of the Postharvest loss conditions of selected fresh produces of Etfruit wholesalers and its impact on chain players in Addis Ababa, Ethiopia. Reducing Postharvest loss instead of increasing the volume of production can save scarce resources, ecofriendly and improve food security (Kader, 2004). LÄS MER

 4. 4. Vinn/vinn - eller svinn? En studie om hur livsmedel kan doneras till välgörenhet istället för att kasseras

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Åhnberg; [2011]
  Nyckelord :food losses; food donations; VIS; Environmental aspects of food losses; Measures for reducing food losses; Livsmedelssvinn; Matdonationer; Svinnåtgärd; SWOT-analysis;

  Sammanfattning : Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från maten vi äter, eller närmare bestämt från de utsläpp av växthusgaser som maten ger upphov till på sin väg från jord till bord. Om maten slängs innan den konsumeras har denna miljöpåverkan skett i onödan. LÄS MER