Sökning: "Systemintegration"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Systemintegration.

 1. 1. Design and system integration of a rim jet solution utilizing DFMA

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Gustav Adolf Adler; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Moving a new innovative idea from the drawing board to production is no easy feat. The Swedish sea rescue society (SSRS) has for the past years fostered a new design solution for their jet skis, a alternative water jet that removes the centre hub and utilises rim drive technology. LÄS MER

 2. 2. Managing a transformation towards industry 4.0 : A study within the bus manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oskar Ekebring; Mattias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; bus manufacturing operations; change management; knowledge-based view; roadmap; Industri 4.0; busstillverkning; förändringsarbete; kunskapsbaserat synsätt; färdplan;

  Sammanfattning : Prior research suggests that industry 4.0 could bring numerous benefits to firms manufacturing operations. Despite industry 4.0’s overwhelming popularity, there is considerable confusion surrounding how to approach a transformation, and additionally how it will affect organizations. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens framfart – blommar den blott tillfälligtvis? : En kvalitativ studie om fysiska butiker inom detaljhandeln 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linnéa Antas; [2019]
  Nyckelord :e-handel; fysiska butiker; handelns digitalisering; kundens upplevelser i fysiska butiker; upplevelserummet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har inneburit förändringar inom handeln, vilket kräver att de fysiska butikerna anpassar sig till viss mån mot den konstant tillgängliga och flexibla e-handeln (Ott & Sonneck, 2010). För att inte hamna helt i skuggan av den handeln som sker över internet är det idag viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen (Jeansson et al. LÄS MER

 4. 4. Automatic secret synchronisation across heterogeneous IT environments

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johan Wedin; Filip Ek Johansson; [2019]
  Nyckelord :security; secrets; secret management; system integration; cryptography; computer security; säkerhet; hemligheter; hemlighetshantering; systemintegration; kryptografi; datasäkerhet;

  Sammanfattning : Following circumstances such as mergers and acquisitions, the IT systemsassociated with the participating organisations may need to share access towardsservices and systems with eachother. Access towards systems and services is oftencontrolled using secret information such as passwords or keys. LÄS MER

 5. 5. Integration av affärssystem och e-handelssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Sebastian Veiret; [2019]
  Nyckelord :ERP; Systemintegration; REST; e-commerce; WordPress; Affärssystem; Systemintegration; REST; e-handelssystem; WordPress;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts hos företaget Monitor ERP System AB, som utvecklar och säljer ett affärssystem. Till affärssystemet har Monitor utvecklat ett e-handelssystem som är integrerat med affärssystemet. LÄS MER