Sökning: "Tax authority"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Tax authority.

 1. 1. En tematisk analys av Skatteverkets chatbot utifrån den statliga värdegrunden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niki Samakovlis; Adam Särnell; [2021]
  Nyckelord :Chattbot; Skatteverket; Den statliga värdegrunden.;

  Sammanfattning : Som statligt anställd på en svensk myndighet ska ens arbete genomsyras av demokratiska värderingar enligt den statliga värdegrunden. Skatteverket har sedan 2018 använt sig av en digital medarbetare i form av chatboten Skatti som svarar på vanliga frågor om folkbokföring och inkomstdeklarationer. LÄS MER

 2. 2. “GO FOR THE MONEY” : - EN MÅL-PROCESSUTVÄRDERING AV OPERATION KLÖVER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Dorentina Bahtiri; Blerta Murici; [2021]
  Nyckelord :Crime-fighting; Crime prevention; Goal-process evaluation; Inter-agency collaboration; Police operations; Brottsbekämpande; Brottsförebyggande; Myndighetssamverkan; Mål-processutvärdering; Polisiära insatser.;

  Sammanfattning : Regeringsuppdraget Tillsammans mot brott har ökat prioriteringen av och intresset i myndighetssamverkan. Detta utgör bakgrunden till Operation Klöver där åtta olika aktörer var involverade; Polismyndigheten, Tullverket, Kronofogden, Arbetsmiljöverket, Miljöförvaltningen, Skatteverket, Räddningstjänsten Nordväst samt Försäkringskassan. LÄS MER

 3. 3. Myndigheternas syn på revisorns ansvar i att upptäcka bedrägerier Ur Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Helan Brindar; Anita Franjicevic; [2021]
  Nyckelord :Expectation gap; Auditing; The role of the auditor; Fraud; Financial crime and Authorities.; Förväntningsgap; Revision; Revisorns roll; Bedrägerier; Ekonomisk brottslighet och Myndigheter.;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown that an expectation gap exists between the public and auditors. It has also shown that there is a strong link between the expectation gap and in detecting fraud. Like the public's expectations, there is an imbalance between the authorities and auditors' expectations of the auditor's role. LÄS MER

 4. 4. Bibehållen skattesuveränitet eller överstatligt klimatsamarbete? - En studie av den svenska koldioxidskatten respektive ETS och rättsliga förutsättningar för, samt Sveriges politiska förhållningssätt till, en europeisk koldioxidskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Sanded; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; Koldioxidskatt; Emission Trading System ETS ; Internationell beskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av rättsutredningar framgår att det finns stora likheter mellan den svenska koldioxidskatten och den europeiska handeln med utsläppsrätter. Särskilt deras funktioner som klimatpolitiska åtgärder i syfte att minska utsläpp av koldioxid utgör en gedigen grund för jämförelse, vilken är en utgångspunkt för uppsatsen. LÄS MER

 5. 5. Aktörers access till EU:s policyprocesser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ester Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Access; Riskanalys; Riskbedömning; Lobbying; Policyprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The following study is a qualitative study of how the food industry has influenced policymaking regarding the implementation of a sugar tax within the EU. Through Pieter Bowen’s theory of access, stakeholders’ access to Efsa has been analyzed and the authority’s critical resource has been identified, in order to understand how the authority provides it. LÄS MER