Sökning: "Terese Bengtsson Hedendahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Terese Bengtsson Hedendahl.

  1. 1. Kampen om uppmärksamhet : en undersökning av Albert Bonniers och Norstedts marknadsföringsaktiviteter på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

    Författare :Terese Bengtsson Hedendahl; [2018]
    Nyckelord :Marknadsföring; Facebook; Instagram; Norstedts; Albert Bonniers: förlag; publisher; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Marketing in the publishing industry is not a new phenomenon, but over the last ten years it has gotten a more central role within publishing. Technology has created new possibilities, but also changed our media habits. These changes have brought on a new kind of marketing. LÄS MER