Sökning: "Terese Petersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Terese Petersson.

 1. 1. "Oj, när pratade jag senast med honom?" : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om tystlåtna barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie-Terese Bergström; Linnéa Petersson; [2020]
  Nyckelord :Tystlåtna barn; Förskollärare; Didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att ta fasta på pedagogers strategier för att skapa en gynnsam verksamhet för de barn i förskolan som uppfattas vara tystlåtna. Metoden som användes vid datainsamlingen var kvalitativa intervjustudier med verksamma pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna: en jämförande studie mellan en klinisk grupp och en normalgrupp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Terese Petersson; Susie Ek Rasmussen; [2013]
  Nyckelord :Reflective Functioning Scale; Rosenberg Self-Esteem Scale; Mentalization; Reflective functioning; Psychodynamic; Young adults; Toronto Alexithymia Scale; Affect regulation; Attachment; Objectrelations; Developmental psychology; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the capacity to mentalize among twenty young adults, between 18 and 25 years, in one clinical group and one normal (control) group. The study also explores and compares differences in experiences of relationships during the life course. LÄS MER