Sökning: "Timmarna analys"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Timmarna analys.

 1. 1. Vikten av belysningsplanering för människans hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingrid Zetterlund; [2016]
  Nyckelord :belysning; ljus; fysisk ohälsa; belysningsplanering; kommun; trygghet; säkerhet; orienterbarhet; nattlandskap; atmosfär;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att kommuner upprättar en belysningsplan eller belysningsstrategi. För att kommunen ska kunna få ut den bästa belysningen för invånare och besökare bör vissa kriterier finnas med samt att planen bör ha en platsförankring. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på muskeluppbyggnad i samband med alkoholintag efter träning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Frida Bond; Linnea Danielsson; [2014-06-30]
  Nyckelord :muskeluppbyggnad; alkoholintag; träning;

  Sammanfattning : Sahlgrenska AcademyAt University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstract:Titel: Effect on muscle building associated with alcohol intake after exerciseAuthor: Frida Bond och Linnea DanielssonSupervisor: Frode SlindeExamminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDatum: May 26, 2014Background: Drinking alcohol is often used as something to spice up weekdays as well as more festive occasions. The reverse aspect of alcohol consumption is that the body sees alcohol as toxic and therefore the basis for a number of diseases. LÄS MER

 3. 3. Effects of two different light programs on milk yield, prolactin, IGF-1 and sleep in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lottie Björkegren; [2013]
  Nyckelord :Dairy cows; Light program; IGF-1; Prolactin; Milk yield;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the relationship between sleep, photoperiod, milk yield and hormones connected to milk formation. Variations of prolactin (PRL) and Insulin-Like growth factor-1 (IGF-1) in plasma were measured during two different light programs. LÄS MER

 4. 4. PTL - Advokaterna dilemma?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :OIa Ranstam; [2007]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pengar som flyter in genom kriminell verksamhet måste tvättas för att kunna användas legalt. Det finns många möjligheter att tvätta pengar och i denna uppsats har fokus legat på oberoende jurister och då framför allt advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyråer. LÄS MER

 5. 5. En deskriptiv analys av Europaskolan i Mol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Anna Fernlund; Linda Johansson; [1997]
  Nyckelord :European School of Mol; evaluation; objectives; religionsdidaktik; ämnesdidaktik; europaskola; Mol; kulturmöte; religionsmöte; flerspråkig; läroplan;

  Sammanfattning : Arbetet är en studie över tyska avdelningen och engelska gruppen på Europaskolan i Mol i Belgien. Vi har i arbetet återgivit intervjuerna vi har gjort med lärare, föräldrar och elever vid Europaskolan. LÄS MER