Sökning: "Trådlösa sensornätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Trådlösa sensornätverk.

 1. 1. LiDAR-Equipped Wireless Sensor Network for Speed Detection on Classification Yards

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Olsson; André Lindgren; [2021]
  Nyckelord :LiDAR; Internet of Things IoT ; Wireless Sensor Networks WSN ; Classification yards; 6LoWPAN; RANSAC; LiDAR; Sakernas internet; Trådlösa sensornätverk; Rangerbangårdar; 6LoWPAN; RANSAC;

  Sammanfattning : Varje dag kopplas tusentals godsvagnar om på de olika rangerbangårdarna i Sverige. För att kunna automatiskt bromsa vagnarna tillräckligt mycket är det nödvändigt att veta deras hastigheter. En teknik som har blivit populär på sistone är Light Detection and Ranging (LiDAR) som använder ljus för att mäta avstånd till objekt. LÄS MER

 2. 2. Estimating energy consumption of Wifi transceiver circuits on a single board computer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Frida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Transceiver circuit; 802.11; energy consumption; software profiling; single-board computer; Raspberry Pi; Transceiver; 802.11; energikonsumtion; mjukvaruprofilering; enkortsdator; Raspberry Pi;

  Sammanfattning : This work comprises an approximation of the energy consumption of the transceiver circuit in a single board computer. Single board computers, such as the Raspberry Pi 4 Model B that is used here, are usually cheap and therefore more accessible. LÄS MER

 3. 3. Real-time Classification of Multi-sensor Signals with Subtle Disturbances Using Machine Learning : A threaded fastening assembly case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Theodor Olsson; [2021]
  Nyckelord :Multivariate time series classification; Residual-based fault detection; Low-pass filter; Support vector machine; Threaded fastening assembly; Multivariat tidserieklassificering; Residual-baserad feldetektering; Lågpass-filter; Stödvektormaskin; Åtdragningsmontering;

  Sammanfattning : Sensor fault detection is an actively researched area and there are a plethora of studies on sensor fault detection in various applications such as nuclear power plants, wireless sensor networks, weather stations and nuclear fusion. However, there does not seem to be any study focusing on detecting sensor faults in the threaded fastening assembly application. LÄS MER

 4. 4. Topology optimization for distributed consensus in multi-agent networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Niklasson; Oskar Hahr; [2019]
  Nyckelord :Multi-agent networks; Distributed systems; Wireless Sensor Network; Consensus averaging; Unmanned Aerial Vehicle; Graph-Theory.; Multiagent-nätverk; Distribuerade system; Trådlösa sensornätverk; Konsensusvärde; Drönare; Grafteori.;

  Sammanfattning : Distributed networks, meaning a network in which several agents work together unanimously to perform some task in order to reach goals has become a field with a wide range of applications. One such applications may exist in the form of drones with a purpose of observing and detecting forest fires. LÄS MER

 5. 5. Web Based Cloud Interaction and Visualization of Air Pollution Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melodi Nergis Damirag; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Green IoT; environmental sensing; air quality monitoring; data visualization; cloud computing; wireless sensor network; application programming interface;

  Sammanfattning : According to World Health Organization, around 7 million people die every year due to diseases caused by air pollution. With the improvements in Internet of Things in the recent years, environmental sensing systems has started to gain importance. LÄS MER