Sökning: "Trade Center"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Trade Center.

 1. 1. Samordnad Varudistribution : effekterna av en förändrad distributionsstrategi av livsmedel i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Trolle Frankenberg; Fabian Knopf; [2020]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; utsläppsreducering; grön logistik; omlastning; terminal; marknadskonkurrens; lagen om offentlig upphandling;

  Sammanfattning : That the environmental issue is on the agenda today has hardly escaped anyone. The emissions that we humans cause affect the climate, in the form of greenhouse gases but also elevated levels of hazardous particles and high levels of noise. The biggest causes of greenhouse gas emissions in Sweden are due to road transport. LÄS MER

 2. 2. Mediers makt att forma individens verklighet En kritisk diskursanalys av legitimerande strategier av övervakning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Semah Agnes Il; Anton Levé; [2020]
  Nyckelord :Discourse; surveillance; news media; legitimation; legitimation strategies;

  Sammanfattning : Surveillance has increased in the media space, as a result of the changed view of risks and threats in the Western world. This can be seen as an effect of the terrorist attack on the World Trade Center on September 11th, 2001. Media's presentation of risks has led to an increased risk-awareness and concerns about crime and terror. LÄS MER

 3. 3. Costly Remedial Actions Coordination

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Quentin Willaime; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy sector is evolving and the role of the Transmission System Operator (TSO)must adapt to these new changes. In fact, the energy transition modies both the natureof the production sources by integrating intermittent energies and the classical structureof the grid, going from a centralized topology to a distributed topology. LÄS MER

 4. 4. E-handelns påverkan på svenska stadskärnor

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilda Ferlander; Isabelle Lindbäck; [2019]
  Nyckelord :Electronic commerce; E-commerce; City center; Retail; Elektronisk handel; E-handel; Stadskärna; Upplevelsehandel; Detaljhandel; Sällanköpshandel; Dagligvaruhandel;

  Sammanfattning : Den elektroniska handeln (e-handeln) har under den senaste tiden haft en stadig positiv utveckling som vi idag börjar se påföljder av. E-handeln leder till förändrade konsumentbeteenden som påverkar den fysiska handeln, i media pratas det om butiksdöden och hur de svenska stadskärnorna ger vika för e-handelns inverkan. LÄS MER

 5. 5. Real-time object detection for autonomous vehicles using deep learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Roger Kalliomäki; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Self-driving systems are commonly categorized into three subsystems: perception, planning, and control. In this thesis, the perception problem is studied in the context of real-time object detection for autonomous vehicles. LÄS MER