Sökning: "U value"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade orden U value.

 1. 1. Accelerate your returns? An examination of Earnings Acceleration and a range of other earnings-related stock market anomalies - The Swedish Case

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hugo Karlsson; Majuran Jeganmohan; [2021]
  Nyckelord :Earnings Acceleration; Stock Market Anomalies; Market Efficiency; Fundamental Analysis; Earnings;

  Sammanfattning : In this study, we aim to explore whether an investor can use earnings acceleration (EA), defined as quarterly change in earnings growth, to construct a viable trading strategy that is able to separate future winners and future losers on the Swedish stock market. Using a sample from 2004 to 2016, we document that a trading strategy that goes long in top decile EA stocks and short in bottom decile EA stocks is unable to generate abnormal returns in both the month- and quarter-long windows. LÄS MER

 2. 2. Excess Cash holdings and Acquisitions: A study on Nordic firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Sandström; Lingjun Zhang; [2020-07-08]
  Nyckelord :Cash holdings; Excess cash; Mergers and acquisitions; Corporate governance; Agency conflicts; Free cash flow theories; Information asymmetries; Cash holding motives;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Downside risk: is downside risk being priced in the U.S. stock market?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Raouf Bahsoun; Arsalan Hakimi; [2020-07-06]
  Nyckelord :Excess kurtosis; skewness; Value-at-Risk; Expected shortfall; semi deviation; downside beta; Sortino ratio; Fama-French three-factor model; Fama French Five Factor model; Carhart four-factor model; q-four factor model; q-five factor model; asset pricing; U.S. stock market;

  Sammanfattning : This paper aims to add further research to the field of downside risk, and downside risk measures’ influence on the average returns in the U.S. stock market. LÄS MER

 4. 4. Deep Learning and the Heston Model:Calibration & Hedging

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oliver Klingberg Malmer; Victor Tisell; [2020-07-03]
  Nyckelord :deep learning; deep hedging; deep calibration; option pricing; stochastic volatilty; Heston model; S P 500 index options; incomplete markets; transaction costs;

  Sammanfattning : The computational speedup of computers has been one of the de ning characteristicsof the 21st century. This has enabled very complex numerical methods for solving existingproblems. As a result, one area that has seen an extraordinary rise in popularity over the lastdecade is what is called deep learning. LÄS MER

 5. 5. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER