Sökning: "Union history"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Union history.

 1. 1. Bergs äppelgård - den kommersiella ekologiska fruktodlingens pionjärer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Munkberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamenmed huvudområdet kulturvård med inriktning motTrädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Sovjets digitala ansikte : En undersökning av hur Sovjetunionen framställs i digitala läromedel ämnade för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Lindestaf; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; Historia; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : This study has examined how the Soviet Union has been portrayed in digital educational material in Sweden. Since similar studies has been done on history textbooks, the study also compared the result with previous studies in order to see how the portrayal might have change during the years. LÄS MER

 3. 3. Det goda arbetet: En idéhistorisk studie av fackföreningsrörelsen i Sverige 1966–1985

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Carl Dackeby; [2021]
  Nyckelord :History of ideas; Swedish labor politics; Technology; Work; Alienation; Workplace democracy; Union history; Rationalisation; Idéhistoria; Svensk arbetsmarknadspolitik; Teknologi; Arbete; Alienation; Arbetsmiljö; Demokrati i arbetslivet; LO; Fackföreningsrörelsen; Rationalisering;

  Sammanfattning : This thesis paper is a historical study that examines the labor political issues which the movement of Swedish trade unions faced between the years 1966–1985. How did they understand and formulate these problems and what solutions did they present? “The good work” (“Det goda arbetet”) was one such solution which was introduced in 1985 by The Union of Industrial Metalworkers (Metallindustriarbetareförbundet). LÄS MER

 4. 4. A Liberal Peace? The Dayton Agreement and Democratization in Bosnia and Herzegovina 25 years later

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amina Elezovic; [2021]
  Nyckelord :Bosnia and Herzegovina; Dayton Peace Agreement; Liberal Peace; Democratization; Rule of Law; Human Rights;

  Sammanfattning : Over time, hundreds of peace agreements have been signed in different parts of the world. Most of those peace agreements have not brought sustainable peace. Studies show that only 50% of the peace agreements survive for 5 years. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som gör en europé till en europé? : En undersökning om hur samhällskunskapslärare konceptualiserar en europeisk identitet och hur de undervisar om det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Adrian Hernandez Pérez; [2021]
  Nyckelord :Europe; European identity; identity formation; definition; evaluation; civics; upper-secondary school; Europa; europeisk identitet; identitetsutveckling; definition; värdering; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Sedan det officiella bildandet av EU så har idén om en gemensam europeisk identitet funnits. Både EU och Sverige har försökt förverkliga denna idé – det finns däremot forskning som tyder på att det är ett tämligen svårdefinierat koncept. LÄS MER