Sökning: "Utility Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden Utility Theory.

 1. 1. Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Björn Linander; Christoffer Ahl; [2020]
  Nyckelord :Game development; Location decision; Bid-rent theory; Agglomeration economies; Spelutveckling; Lokaliseringsbeslut; Bid-rent teorin; Agglomerationsekonomier;

  Sammanfattning : Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. LÄS MER

 2. 2. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Challenges in Challenging Menstrual Discourse: An Inquiry into the Nature of Dominating Social Discourse on Menstruation, and the Human Rights Agenda to Challenge its Effects

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Antonia Sophia von Buttlar; [2020]
  Nyckelord :Menstrual Discourse; Stigmatization; Medicalization; Commercialization; United Nations Human Rights Agenda;

  Sammanfattning : Recent developments have seen a rise in empirical attempts to challenge the persistently negative sociocultural attitudes toward menstruation. The thesis proposes a Foucauldian feminist conception, as well as the identification of the three elements stigmatization, medicalization and commercialization, to provide a comprehensive theoretical framework conceptualizing dominant menstrual discourse and its effects, based on which the empirical contemporary UN human rights agenda on the topic is approached. LÄS MER

 4. 4. Environmental, Social and Governance-Ratings and Risk in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrika Engström; Sanna Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; ESG-rating; Volatility; Beta; Idiosyncratic Risk; Sweden; Utility Theory; Modern Portfolio Theory; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) are increasingly important subjects in today's society. To measure a company's Corporate Social Performance (CSP); the ESG-rating has been developed throughout the years. LÄS MER

 5. 5. The use of SRI strategies and motivational factors : A case study among banks and fund companies

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Oskar Karlsson; Oskar Sjöbeck; [2020]
  Nyckelord :SRI strategies; Sustainable and responsible investments; Modern Portfolio Choice Theory; Expected Utility Theory; Motivation; Profit maximization; Banks and fund companies;

  Sammanfattning : Background: In today's society, there is more pressure to be sustainable and not least in the financial world. Several agreements, such as the Paris Agreement, have been created to steer countries towards more sustainability. When it comes to the economy, several SRI strategies have been developed to serve the same purpose. LÄS MER