Sökning: "Vampyr"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Vampyr.

 1. 1. Hellre kär i en vampyr än homosexuell : Gymnasielärares redogörelse om potentiella meningserbjudanden, makt och litterär representation i skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Uusitalo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an intersectional perspective, examine the potential meaning making from the chosen literature and how literary representation and asymmetry of power are treated in the L1 classroom according to L1 teachers. Research shows that identification in literature can be of importance to the reader’s well-being (jfr. LÄS MER

 2. 2. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 3. 3. "Ambiguous alternations " : Fantastik och begär i Le Fanus ”Carmilla”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joel Bjelkeborn; [2017]
  Nyckelord :skräck; fantastik; vampyrer; queer; todorov; le fanu; hbtq; begär; carmilla;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Joseph Sheridan Le Fanus kortroman ”Carmilla”(1871-72). Berättelsen handlar om hur den unga kvinnan Laura lär känna den mystiska Carmilla, och de tycks forälska sig i varandra. Men Carmilla visar sig vara en vampyr, och hon dödas. LÄS MER

 4. 4. The Gothic in The vampire Lestat by Anne Rice : A narratological analysis of horror, destruction and sexuality

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Louise Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Gotik skräck vampyr Anne Rice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hennes namn var Carmila : En queerteoretisk analys av Joseph Sheridan Le Fanus novell Carmilla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexandra Issa; [2016]
  Nyckelord :Joseph Sheridan Le Fanu; Carmilla; Laura; vampire; text analysis; Victorian; queer; queer theory; gothic literature; silence practices.; Joseph Sheridan Le Fanu; Carmilla; Laura; vampyr; textanalys; viktoriansk; queer; queerteori; gotisk litteratur; tystnadspraktiker;

  Sammanfattning : This dissertation is a text analysis of the short novel Carmilla (1872) by the Irish ghost story-author Joseph Sheridan Le Fanu. It is a close reading analysis where I apply a queer theoretical perspective using Mia Franck’s model to analyze different silence practices in Carmilla. LÄS MER