Sökning: "Verandor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Verandor.

 1. 1. Stengård eller trädgård?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Birk Andersson; [2020]
  Nyckelord :garden; garden owner; harden; category; target group; trädgård; trädgårdsägare; hårdgörande; kategori; målgrupp; Malmö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The city of Malmö reaches only 2 of its 19 environmental targets and one of the reasons is that the hard surfaces increases in the urban area. There is however a general trend for private house owners to harden their gardens and the city of Malmö has limited actions to address this issue. LÄS MER

 2. 2. Traditionella åländska verandafönster. Konstruktion och tillvägagångssätt vid tillverkning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Arne Nieland; [2011-10-06]
  Nyckelord :Fönster; Fönstertillverkning; Spröjsade fönster; Fönsterspröjs; Verandor; Åland; Bygghantverk; Handverktyg;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2011.... LÄS MER

 3. 3. Villa Giacomina - historia, nutid, framtid

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Hanna Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; restaurering; engelsk park;

  Sammanfattning : Villa Giacomina med park ligger 5 kilometer norr om Lidköping i ett område som idag nästan har vuxit ihop med själva staden. Detta examensarbete behandlar Villa Giacominas historia ur miljöns innehåll idag i avseende vegetation och fasta strukturer, samt presenterar ett koncept till framtida bevarande, vård, restaurering och förnyelse. LÄS MER