Sökning: "fibre networks"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fibre networks.

 1. 1. Influence of level of cellulose oxidation and surface treatment on the adhesion between cellulose beads

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rasmus Källgren; [2020]
  Nyckelord :Cellulose; Fibre; Surface Coating; Layer-by-Layer; Oxidation; Cellulosa; Fiber; Ytbehandling; Layer-by-Layer; Oxidation;

  Sammanfattning : With the growing impact of climate change on both political decisions and how companies develop their products, it is increasingly important to find environmentally friendly alternatives to fossil-based materials. One of the more interesting materials in this respect is cellulose, which is the world's most naturally occurring polymer and can be used in a variety of applications. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Structural Health Monitoring : SHM - system för detektering och övervakning av vanligt förekommande skador på betongbroar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonathan Le Guillarme; Jakob Lindstam; [2019]
  Nyckelord :Structural Health Monitoring; Bridge Maintenance; Monitoring With Sensor Technology; Fibre Optical Sensors; Acoustic Emission; Bridge Constructions; Concrete Damages; Damage Mechanisms; Structural Health Monitoring; Tillståndsbedömning; Övervakning med sensorteknik; Fiberoptiska sensorer; Akustisk emission; Brokonstruktioner; Betongskador; Skademekanismer;

  Sammanfattning : Sverige har som många länder runt om i världen en åldrande infrastruktur och behovet av underhåll stiger. I en artikel i Svenska Dagbladet från 21/9–2018 redovisar analys- och teknikkonsultföretaget WSP en grov uppskattning att 300 miljarder kronor behöver investeras för att rusta upp existerande infrastruktur. LÄS MER

 3. 3. Improving the security of exposed safety critical systems using SDN

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Daniel Bjarnestig; Filippa De Laval; [2019]
  Nyckelord :Software defined network; SDN; network security; Ryu; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study if software defined networks (SDN) can function as a second layer of defence in safety critical sensor networks. SDNs are controlled and topologically defined by a logically centralised control unit. LÄS MER

 4. 4. Piezoelektrisk energiskördning för oregelbundna lågfrekventa rörelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oliver Bogren; Simon Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Piezoelectricity; energy harvesting; P-SSHI; carbon fibre beam; low frequency irregular vibrations; Piezoelektricitet; energiskördning; P-SSHI; kolfiberbalk; lågfrekventa oregelbundna vibrationer;

  Sammanfattning : Energiskördning är idag ett växande område och är framstående sett till hållbarhetsaspekterna. Vibrationsbaserad sådan har blivit allt populärare där man kan utnyttja mekanisk energi från olika källor till att generera elektrisk energi. LÄS MER

 5. 5. Feasibility of a low-cost weather sensor network for agricultural purposes : a preliminary assessment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kees Van Duijvendijk; [2015]
  Nyckelord :coffee; microclimates; Costa Rica; Physical Geography and Ecosystem analysis; spatio-temporal interpolation; GIS; micro-sensors; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study has focused on challenges encountered when setting up a weather-network for agricultural purposes (e.g. linking temperature to the suitability of crops and pest incidence) with only low-cost sensors and materials. LÄS MER