Sökning: "Viktor Börjesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Viktor Börjesson.

 1. 1. Utomhusundervisningens påverkan på ämnet biologi : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Benjamin Ramezic; Viktor Börjesson; [2021]
  Nyckelord :utomhusundervisning; biologi; natur; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna kunskapsöversikt kommer att handla om utomhuspedagogikens påverkan på undervisningen inom ämnet biologi och vad forskningen säger om det. En kartläggning kommer också att genomföras för att förtydliga de aspekter som påverkas av utomhuspedagogikens följder. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisningen inom ämnet biologi : en kvalitativ studie kring verksamma lärares uppfattningar om utomhusundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Viktor Börjesson; Benjamin Ramezic; [2021]
  Nyckelord :utomhusundervisning; biologi; natur; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Detta arbete kommer att handla om lärares syn på utomhusundervisningsens påverkan på elevers utveckling kopplat till ämnet biologi, men även lärares syn på elevers eventuella individuella faktorer som påverkar utomhusundervisning. Syftet med arbetet är att undersöka lärares förhållningssätt kring elevernas kunskapsinhämtning och eventuella individuella faktorer som kan uppstå när det gäller utomhusundervisning inom biologiämnet i årskurserna 1–6. LÄS MER

 3. 3. Faktorer för refaktorisering vid teknisk skuld : En kvalitativ studie mellan olika branscher inom mjukvaruprojekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Viktor Bolinder; Sebastian Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Refaktorisering; Technical Debt Quadrant; Industribranschen; Mjukvarubranschen;

  Sammanfattning : I det teknikväxande samhället bidrar mjukvaruutveckling till stora it-relaterade utgifter och investeringar. Industrier utvecklar stödjande programvara för sin produktion och mjukvaruföretag levererar digitala system för kunder som behöver uppfylla ett behov. LÄS MER

 4. 4. Nya Ullevi - Nyckeln till Göteborgs utveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Kliger; Viktor Börjesson; [2012-02-13]
  Nyckelord :Nya Ullevi; Göteborg Co; Destinationsmarknadsföring; evenemangsmarknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER