Sökning: "Villighet"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Villighet.

 1. 1. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 2. 2. Social samhörighet : En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Andreas Lindh; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; nolltolerans; politiska åsikter; tystnadsspiralen; #SD2018;

  Sammanfattning : Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. LÄS MER

 3. 3. Viljan till förändring : Har beroendebehandlare i Sverige ett medvetet sätt att framkalla och underhålla motivationen hos klienterna? Utifrån ett SDT-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jimmy Engström; [2019]
  Nyckelord :Villighet; SDT; self determination theory; behandlare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om motivation inom beroendevården i Sverige. Beroende av alkohol och andra droger har arbetats med i flera tusen år på olika sätt och med olika framgång. Allt ifrån inlåsningar på psykiatriska institutioner till elchocker. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors följsamhet till handhygienrutiner : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Virginia Deiana; Christina Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :adherence; care suffering; hand hygiene; healthcare associated infections; nurse; följsamhet; handhygien; sjuksköterska; vårdlidande; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handhygienrutiner är en grundläggande åtgärd i sjuksköterskans dagliga arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Över 1500 patienter dör varje år på grund av bristfällig standard på hygienrutiner. LÄS MER

 5. 5. Vad är viktigt, på riktigt, för oss? : En kvalitativ studie om en organisations villighet och förväntan att ta sig an innovation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Daniel Richardsson; [2019]
  Nyckelord :community readiness; innovation; organizational psychology; innovation; organisationspsykologi; community readiness;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studien har två syften: att, i en utvald statlig myndighet, 1) undersöka organisationens villighet till innovation och 2) att utforska vad som är allmänt kännetecknande för att ta sig an innovation i organisationen. Utgångspunkten är sju anställdas perspektiv och upplevelser kring hur deras myndighet och organisation arbetar med innovation. LÄS MER