Sökning: "analys konst"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden analys konst.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Hur lyckas organisationer implementera ISO 9001? : Ett medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alvina Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 9000; kvalitetsledningssystem; medarbetarengagemang;

  Sammanfattning : Genom att arbeta med kvalitetsledning kan en organisation ständigt förbättras och bibehålla konkurrenskraft. Ett sätt att arbeta med kvalitetsledning är genom implementering av kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. LÄS MER

 3. 3. Villkor för kommunikation under covid-19 : En sociologisk studie om chefer och ledares villkor för kommunikation under covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; pandemi; kommunikation; chef; ledare;

  Sammanfattning : Covid-19 påskyndade den digitala utvecklingen, något som tog med sig utmaningar i arbetslivet där kvalitet på kommunikation fick ett större behov (Connley, Hess, och Liu, 2020). Chefer och ledare inom organisationer fick en instrumental roll i utvecklingen, där kommunikationen blev viktigare och svårare (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). LÄS MER

 4. 4. Digital transformations in SMEs: A low-tech perspective : Common pitfalls for low-tech SMEs and how to mitigate them

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexander Jenhall; Max Thormé; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; low-tech; SME; digitalization.;

  Sammanfattning : Purpose - The aim of this study is to bridge the gap regarding digital transformation challenges and common pitfalls for low-tech SMEs. In doing so, we provide a framework presenting common pitfalls in digital transformations for low-tech SMEs and five mitigation strategies to aid in avoiding them and thus, enabling a higher success rate of digital transformations. LÄS MER

 5. 5. Färgholmen: Ny Stadsform – En destination i Stockholm för konst, kultur och nya bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Stina Edlund; [2021]
  Nyckelord :Lövholmen; stadsplan; planning process; Stockholm; bostadsgårdar; living city; genhet; kultur; ny stadsform; konst;

  Sammanfattning : Lövholmen är ett stadsutvecklingsprojekt där Stockholms sista centrala industriområde omvandlas till en ny, tät stadsdel. Detta examensprojekt redogör (i) en kritisk analys av den aktuella strukturplanen, (ii) och min alternativa illustrationsplan för Lövholmen; “Färgholmen – Ny Stadsform”. LÄS MER