Sökning: "barbara"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet barbara.

 1. 1. Is there a relationship between spatial orientation ability, and field of study and gender?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Teodora Neagu; [2021]
  Nyckelord :spatial ability; spatial orientation; gender; STEM; spatial förmåga; spatial orientering; kön; STEM; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Spatial ability has been studied in relation to education and gender previously, concluding that men outperform women in any field of study in spatial tasks and test batteries. For that reason, the present study aims to confirm such differences through a spatial orientation task and the Santa Barbara Sense of Direction Scale (SBSOD). LÄS MER

 2. 2. ANIMAL QUALIA AND NON-ANTHROPOCENTRIC NARRATION IN BARBARA GOWDY’S THE WHITE BONE : PROBLEMATIZING NONHUMAN EXPERIENTIALITY THROUGH ENVISIONMENTS IN THE EFL CLASSROOM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Niklas Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Cognition; multimodality; cognitive ecocriticism; synaesthesia; cross-modality; sensorial aesthetics; phenomenology; immersion; animal subjectivity; animal sentience; animal alterity; extended mind theory; social mind; upper secondary school; high school; EFL context.;

  Sammanfattning : This thesis examines nonhuman phenomenological experiences, communication, and sensory perception in Barbara Gowdy’s The White Bone. Drawing on literary and pedagogical theories by Roman Bartosch, Monika Fludernik, Marco Caracciolo, David Herman, and Judith Langer, the thesis argues that Gowdy’s novel employs narrative strategies and devices that involve nonhuman experientiality evoked from sensorial configurations, narration, and textual cognitive and embodied experiences. LÄS MER

 3. 3. Leeds United: A New Era?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Borg; Barbara Plompen; Milan Wynants; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "I det här livet måste du vara djärv" : En nätverksanalytisk studie över chilenska invandrarkvinnors arbetsmarknadsetablering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Ruz Tallqvist Barbara; [2021]
  Nyckelord :social networks; Chilean immigrant women; labor market establishment; social capital; weak ties; sociala nätverk; chilenska invandrarkvinnor; arbetsmarknadsetablering; socialt kapital; styrkan i svaga länkar;

  Sammanfattning : Chilenare är den största sydamerikanska invandrargruppen i Sverige som började sin flykt hit efter militärkuppen år 1973. Cirka hälften av de chilenska invandrarna är kvinnor och majoriteten har tagit sig till Sverige på grund av flykt eller anhöriginvandring. LÄS MER

 5. 5. Kulturrådsboken Högspänning : En fallstudie om biblioteksaktörers värdeskapande handlingar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Ceder; [2021]
  Nyckelord :Kulturrådsbok; Kulturrådet; Högspänning; Bromander; värdeförhandlingar; litterärt värde; bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the valuation process of a work of fiction by actors within or linked to the library system in Sweden, to identify who these library actors are as well as the value regimes that they express. The theory of value was devised by Barbara Herrstein Smith (1988) and states that a work of literature, through encounters with different actors within the field of literature, acquires several different values. LÄS MER