Sökning: "barnintervju"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade ordet barnintervju.

 1. 6. "Tv:n säger vad jag vill ha" : Populärkultur i förskolan - barn som konsumenter av tv och film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Gustafsson Doster; [2014]
  Nyckelord :Populärkultur; förskola; förhållningssätt; barnintervju;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. "Vill du veta vad jag tycker?" : En studie om barns upplevelser av familjeterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ellen Nyman; [2014]
  Nyckelord :Children in family therapy; Child interview; Child s perspective; Barn i familjeterapi; Barnintervju; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Många studier har gjorts inom området familjeterapi men sällan har barnens egna upplevelser utvärderats. Studiens syfte är att utforska barns erfarenheter av familjeterapi. Frågeställningarna behandlar barnens förväntningar inför terapin, men även deras skildringar av familjesamtalen och situationen efter avslutad terapi. LÄS MER

 3. 8. "Förlåt är ett så starkt ord" : En intervjustudie om barns konflikter i förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Boo; Katariina Miettinen; [2014]
  Nyckelord :konflikter; förskola; skola; intervju; barnintervju;

  Sammanfattning : Detta är en studie om konflikter mellan barn i förskola och skola. Syftet med studien är att belysa vilka uppfattningar som finns bland lärare och barn om begreppet konflikt. LÄS MER

 4. 9. Barns inflytande i förskolan : en studie av förskollärares och barns uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jennifer Nilsson; Kerstin Lindström; [2012]
  Nyckelord :förskola; inflytande; Foucault; styrningstekniker; barnintervju; förskollärarintervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn och förskollärare resonerar kring möjligheter och begränsningar runt barns inflytande i förskolan. Studien syftar även till att försöka belysa dessa resonemang utifrån teorier om makt och styrning. LÄS MER

 5. 10. "I sagor kan det ju vara lite annorlunda" : En studie av genusperformans i barns tal kring boken Kivi och monsterhund

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Linnea Carlquist; [2012]
  Nyckelord :Gender; performativity; children s literature; conversation analysis; children s interviews; Genus; performativitet; hen; Kivi och monsterhund; barnbok; samtalsanalys; barnintervju.;

  Sammanfattning : After recognizing a lack of children’s voices in the debate about the children’s book Kivi och monsterhund and the gender-neutral pronoun hen that occurred in the beginning of the year of 2012, I decided to interview pre-school children about the same book. My purpose with the study was, using semi-structured group interviews, to examine how 6-year olds talked about the main character Kivi. LÄS MER