Sökning: "bergförstärkning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet bergförstärkning.

 1. 1. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 2. 2. Modellförsök avseende bergspänningars betydelse för spännvidd av valv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Minna Larsson; Klara Skoog; [2020]
  Nyckelord :arch; arching; span of arch; rock stress; rock reinforcement; rock bolt; valv; valvbildning; spännvidd; bergspänning; bergförstärkning; bergbult;

  Sammanfattning : Tunnels and anthropogenic underground cavities are a very natural part of our everyday modern life. Especially in larger cities such as Stockholm where the infrastructure reaches far above ground level as well as deep below the surface. LÄS MER

 3. 3. Studie av effektiviseringsmöjligheter avseende dimensionering av typförstärkningslösningar i infrastrukturprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rafy Korkjian; [2020]
  Nyckelord :Rock; Support; Tunnel; Rock facilities; Primary stresses; Q-method; Typical support solution; Berg; Förstärkning; Tunnel; Berganläggningar; Initialspänningar; Q-metoden; Typförstärkningsförslag;

  Sammanfattning : Berganläggningar kräver oftast någon form av bergförstärkning. Vid projektering av nya berganläggningar används typförstärkningslösningar, vilket innebär en typ av bergförstärkning som är repeterbar för vissa i förväg bestämda kriterier. De styrande parametrarna är vanligtvis spännvidd och bergkvalité. LÄS MER

 4. 4. Deformationsmätningar av förstärkningsbågar i biotitområden i LKAB:s gruva i Malmberget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Ylmefors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att gruvbrytningen går djupare förändras förutsättningarna för malmbrytning. Med djupet ökar de vertikala bergspänningarna och beroende på brytningsmetod kan även de horisontella bergspänningarna öka. LÄS MER

 5. 5. Temperaturmätningar i inklädnadssystem och sprutbetong inom Norra länken

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Irfan Behaderovic; Nora Khaled; [2019]
  Nyckelord :Rock reinforcement; Shotcrete; Temperature; Cladding system; Frostbite; Temperaturmätningar; Sprutbetong; Norra länken; Frostbeständighet; Exponeringsklasser; Inklädnadssystem; Bergförstärkning.;

  Sammanfattning : Just nu pågår stora anläggningsprojekt i Stockholm där Trafikverket försöker leda om trafiken från stadskärnan. Därför utfördes projektet Norra länken. Norra länkens tunnelkonstruktion är uppbyggd med ett inklädnadssystem och bergförstärkning som består av sprutbetong. LÄS MER