Sökning: "FLAC3D"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet FLAC3D.

 1. 1. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 2. 2. Numerical Investigation of Rock Support Arches

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Theofanis Rentzelos; [2019]
  Nyckelord :rock mechanics; rock engineering; rock support arches; artificial pressure arches; mining; FLAC3D; numerical investigation; numerical modeling; Dammsjön orebody; model calibration; rockbolt perfomance; ground support; field measurements; displacements; rock support yielding; rock mass yielding; point load test; rill mining method; Avoca mining method; Boliden; rill bench; parametric study; μηχανική πετρωμάτων; μεταλλευτική; υπόγεια έργα; υποστήριξη σηράγγων; υποστήριξη υπόγειων έργων; αριθμητική προσομοίωση διαρροή υποστήριξης; μετατοπίσεις; διαρροή βραχομάζας; τεχνητό τόξο υποστήριξης πετρώματος; δοκιμή σημειακής φόρτισης; παραμετρική ανάλυση; Ακαδημία Αθηνών; bergteknik;

  Sammanfattning : The Garpenberg mine, owned by the Boliden Mining group, has established a trial area at Dammsjön orebody in order to examine the possibility of increasing the productivity of the mine. The mine uses the rill mining method with a current rill height of 15 m. LÄS MER

 3. 3. Numerical Modelling Study of Low-rise Mining at the Tara Mine

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Suikki; [2018]
  Nyckelord :Numerical modelling; drift-and-slash; drift-and-fill; Mining; Boliden; FLAC; FLAC3D;

  Sammanfattning : The following report is the results of a master thesis project performed on the behalf of Boliden Tara Mines. The work includes a numerical modelling study with the main purpose to evaluate the room- and pillar stability for the mining method "drift-and-slash" mining currently used in the Tara Mine when mining in thin, low-rise lenses. LÄS MER