Sökning: "bevisbegränsande avtal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden bevisbegränsande avtal.

 1. 1. Gränsen för partsautonomin i skiljeförfaranden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Meinhardt; [2013]
  Nyckelord :Partsautonomi; juridik; skiljeförfarande; processrätt; bevisbegränsande avtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Processuella avtals betydelse i skiljeförfarandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Olsson; [2013]
  Nyckelord :arbitration; skiljemannarätt; avtalsrätt; processrätt; bevisbegränsande avtal; integrationsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The present study deals with agreements that restrict the parties’ ability to present evidence in an arbitration process. One of the most characteristic features of arbitration is the far-reaching effects of party anatomy. LÄS MER