Sökning: "biofuels"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet biofuels.

 1. 1. The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emad Sheikh Othman; [2019-07-02]
  Nyckelord :Alternative fuels; sea shipping industry; iquefied natural gas LNG; biofuels;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 3. 3. Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Bio-oil Using Zeolites

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Elena Wikberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fast pyrolysis bio-oil is considered as a possible source for production of liquid bio-fuels and bio-chemicals enabling the necessary transition to a renewable energy system. In this Master’s thesis work the upgrading of fast pyrolysis bio-oils with Fluid Catalytic Cracking (FCC) conversion process at industrially relevant conditions is studied using Fluid Catalytic Cracking Micro Activity Test (FCC MAT) unit at RISE ETC in Piteå, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Energy, Environment and Transportation : An Actor-Role Network Analysis of the World Energy Outlook 1977-2016

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Felicia Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Energy Security; Environment; Transport Sector; Energy; Policy; Actor-Network Theory; Interpretive Content Analysis; Role; Actors; Organisation of Economic Co-operation and Development OECD ; International Energy Agency IEA ; World Energy Outlook WEO ;

  Sammanfattning : This thesis explores how energy and environmental issues have been presented in the transportation sector over time in World Energy Outlook (WEO) publications; the flagship publication of the International Energy Agency (IEA). The thesis covers WEO publications from the first publication of 1977 up to 2016 (with the exception of WEO 1982). LÄS MER

 5. 5. Klimatneutrala inrikesgodstransporter år 2045 : En backcasting och multi-level perspectiveanalys om elvägens och järnvägens framtida roll i godstransportsystemet

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Dahlquist; Matilda Ninasdotter Holmström; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; lastbil; tåg; logistik; ERS; MLP;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att de nationella nettoutsläppen av växthusgaser år 2045 ska varanoll samt reduceras med 70 % till år 2030. Vägfordon som transporterar gods stod år 2017 förungefär 30 % av transportsektorns totala nationella utsläpp. LÄS MER