Sökning: "Biodiesel"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Biodiesel.

 1. 1. Alternative fuels for shipping : Feasibility study in Singapore

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Foscoli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work was performed as a collaboration between the University of Cambridge and the Royal Institute of Technology and was initially intended to be performed as a 5-months internship at the CREATE Centre of Singapore. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, it could only be done remotely. LÄS MER

 2. 2. Mechanism of Formation of Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Roberta Maria Fiorenza; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The large environmental impact related to the use of fossil fuel has driven the shift toward renewable sourced alternatives. Fossil diesel can be nowadays replaced by biodiesel, obtained from vegetable oils and fats, mostly used as biodiesel blends. LÄS MER

 3. 3. Development of a Method to Prepare a Test Fluid with Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Vishal Jadwani; [2020]
  Nyckelord :Biodiesel; Heavy-Duty Trucks; Soft Particles; Fuel mixtures; Biodiesel; Tunga lastbilar; Mjuka partiklar; Bränsleblandningar;

  Sammanfattning : Bilindustrin är en av de största bidragsgivarna till koldioxidutsläpp genom fordonsutsläppnär de används. För att göra transportsektorn mer hållbar EU-politik dikterar att inkludera enhögre andel förnybara energikällor i den totala energiförbrukningen och ett sätt att uppnå det äratt införliva biobränslen i de traditionella fossila bränslena. LÄS MER

 4. 4. Techno-Economic Analysis of Small-Scale Polygeneration Systems for a Ground Based Air Defence Operations Center in the Swedish Armed Forces

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Alma Klipic; Sidar Eken; [2020]
  Nyckelord :Polygeneration; STandUP;

  Sammanfattning : Climate change is an important topic of today's discussion where scientists have determined that a large proportion of the increasing global temperatures is a product of the increasing greenhouse gases in the atmosphere. Globally it is expected that the share of renewable power generation is set to increase with 50 % between 2019 and 2024. LÄS MER

 5. 5. Off grid eller energiplushus. : Är det möjligt att gå off grid?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Roland Dahlbom; [2020]
  Nyckelord :off-grid; on-grid; solarcells; windmills; pay-off; battery; Off-grid; on-grid; solceller; vindkraftverk; pay-off; batteri;

  Sammanfattning : Målet med den här undersökningen har varit att se om fastigheten Orkestern 1 går att koppla off-grid och om det är ekonomiskt försvarbart eller om en on-grid lösning är bättre. Förutsättningarna är goda med ett stort tak med plats för solpaneler i öst-västlig riktning och en årsmedelvind på 4 m/s. LÄS MER