Sökning: "Alexandra Danielsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Danielsson.

 1. 1. Att välja, eller inte välja mellan K2- och K3-regelverket? : En kvalitativ studie om valet mellan K2 och K3, ur ett mindre fastighetsbolags perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Pechhold Danielsson; Sofia Forsgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2014 implementerades K-regelverket i Sverige för att harmonisera de svenska redovisningsreglerna. Det här innebär att onoterade mindre fastighetsbolag numera kan välja mellan två redovisningsmetoder, K2 och K3. LÄS MER

 2. 2. "Självkänslan är mycket mer värd än att de vet svaret på en fråga" : En studie om hur grundskollärare främjar språkutvecklingen för elever med svenska som andraspråk samt hur de synliggör elevers kulturella bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Danielsson; Alexandra Eckerbom; [2013]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kulturell bakgrund; språkutveckling; förstaspråk;

  Sammanfattning :    Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare i årskurs 1 till 6 arbetar med språkutveckling och synliggörande av olika kulturer hos elever med svenska som andraspråk. Studien baseras på åtta intervjuer som genomfördes på två skolor i mellersta Sverige. LÄS MER